Genshin Impact

  Uncategorized
Hello everyone. I’m a genshin player, I don’t have money so I only have intel hd graphics 3000. I play genshin Impact on Bliss os 11.13, it works but it crashes when loading to ‘Genshin Impact’ logo. Please help me.

Xin chào tất cả mọi người. Tôi là người chơi của genshin, tôi không có tiền nên tôi chỉ có đồ họa intel hd 3000. Tôi chơi genshin Impact trên Bliss os 11.13, nó hoạt động nhưng nó bị lỗi khi tải đến logo ‘Genshin Impact’. Làm ơn giúp tôi.

Source: XDA

LEAVE A COMMENT